poprzednie przedmioty

Wymagania z poszczególnych przedmiotów oraz przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiot

Wymagania

Zasady oceniania

Zajęcia techniczne

Moduł: zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Moduł: zajęcia elektryczno-elektroniczne

Moduł: zajęcia żywieniowe

Wos klasa 2

Wos klasa 3

Muzyka

Plastyka

Zajęcia artystyczne - muzyka

Zajęcia artystyczne - plastyka