Wymagania z poszczególnych przedmiotów oraz przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiot

Wymagania

Zasady oceniania

J. polski 1

J. polski 2

J. polski 3

J. angielski 1 (gr. zaawan.)

 

 

J. angielski 2 (gr. zaawan.)

 

 

J. niemiecki

 

 

Historia 1

Historia 2

Historia 3

Geografia

Biologia1

Biologia2

Biologia3

Chemia1

Chemia2

Chemia3

Fizyka

Matematyka

Informatyka

następne przedmioty