Wymagania z poszczególnych przedmiotów oraz przedmiotowe zasady oceniania

Na zebraniu RP w dniu 13 kwietnia 2018 r. ustalono, że w PZO obowiązywać będą następujące zasady:

"Zera" wpisywane do dziennika są traktowane jako informacje dla rodziców i uczniów o braku zaliczenia obowiązkowych prac klasowych bądź innej, obowiązkowej formy sprawdzania wiedzy - w zależności od przedmiotu.
( "zero" nie jest stopniem szkolnym).
W przypadku zaliczenia "zero" zostaje zastąpione stopniem. Zasada nie dotyczy przedmiotów artystycznych.

Przedmiot

Wymagania

Zasady oceniania

J. polski 1

J. polski 2

J. polski 3

J. angielski 1 (gr. zaawan.)

 

 

J. angielski 2 (gr. zaawan.)

 

 

J. niemiecki

 

 

Historia 1

Historia 2

Historia 3

Geografia

Biologia1

Biologia2

Biologia3

Chemia1

Chemia2

Chemia3

Fizyka

Matematyka

Informatyka

następne przedmioty