Nauczyciele pracujący w szkole w roku szkolnym 2014/2015

1

Bożena Kowalczyk

Dyrektor szkoły
Matematyka

2

Renata Charubin

Religia

3

Barbara Cicha

Pedagog

4

Lidia Cicha

Język polski

5

Martyna Cicha

Świetlica

6

Elżbieta Grabowska

Język niemiecki

7

Elżbieta Lenkiewicz

Język angielski

8

Agnieszka Muzyk

Język polski
Biologia

9

Cecylia Paliwoda

Biblioteka
Geografia

10

Lucyna Parciak

Język polski
Zajęcia techniczne

11

Janina Potaś

Matematyka

12

Wiesława Siwik

Język polski

13

Agata Stachelek

Historia
Geografia

14

Lidia Truszczyńska

Zajęcia artystyczne
Świetlica

15

Małgorzata Wiśniewska

Biologia
Chemia

16

Marzena Zachłowska

Język angielski

17

Arkadiusz Górski

Fizyka
Informatyka

18

Łukasz Lidacki

Wychowanie fizyczne

19

Mariusz Muzyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
Świetlica

20

ks Tomasz Pawłowski

Religia

21

Mirosław Puchalski

Matematyka

22

Zenon Szewczyk

Wychowanie fizyczne

23

Józef Zawalich

Sztuka
Zajęcia artystyczne
Wiedza o społeczeństwie