Podstawowe akty prawa szkolnego

Statut szkoły

Tekst jednolity przyjęty przez Radę Pedagogiczną
uchwałą nr S-15-2011/2012 w dniu 31.08.2012 r.

Zmiany w statucie szkoły

Zmiany w statucie przyjmowane jako osobne uchwały po 31.08.2012 r.

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014 - 2017

Szkolny zestaw programów obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

Rada Pedagogiczna na podstawie art. 22a i 22b ustawy O systemie oświaty oraz art. 7 ustawy nowelizującej podjęła w dniu 15.06.2016r. uchwałę w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

 

Klasy pierwsze

 

Klasy drugie

 

Klasy trzecie

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

Rada Pedagogiczna na podstawie art. 22a i 22b ustawy O systemie oświaty oraz art. 7 ustawy nowelizującej podjęła w dniu 15.06.2016r. uchwałę w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

 

Klasy pierwsze

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 będą miały podręczniki wypożyczone ze szkolnej biblioteki

 

Klasy drugie

Klasy drugie w roku szkolnym 2016/2017 będą miały podręczniki wypożyczone ze szkolnej biblioteki

 

Klasy trzecie

Dokumenty związane z wypożyczaniem podręczników.

 

Regulamin

 

Oświadczenie

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach II i III obowiązuje "Szkolny Zestaw Programów nauczania" i "Szkolny zestaw podręczników" ten sam, który obowiązywał w roku szkolnym 2016/2017.