Materiały dla uczniów z zakresu fizyki

Lp.

Nazwa

Opis

Hiperłącze

1

Zadania z kinematyki

Zestaw 30 zadań z zakresu kinematyki ruchu jednostajnego

2

Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki

Zestaw wiadomości i umiejętności podstawowych z zakresu kinematyki punktu materialnego. Wiadomości te stanowią podstawę przygotowania siedo sprawdzianu z zakresu kinematyki.

3

Ruch i jego opis

Animacja przedstawiająca podstawowe wielkości opisujące ruch.

4

Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu drgań i fal

Zestaw wiadomości i umiejętności podstawowych z zakresu drgańń i fal. Wiadomości te stanowią podstawę przygotowania siedo sprawdzianu z zakresu fal.

5

Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu dynamiki

Zestaw wiadomości i umiejętności podstawowych z zakresu dynamiki. Wiadomości te stanowią podstawę przygotowania siedo sprawdzianu z zakresu dynamiki.

6

Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu optyki

Zestaw wiadomości i umiejętności podstawowych z zakresu optyki. Wiadomości te stanowią podstawę przygotowania siedo sprawdzianu z zakresu doptyki.